مالاتیون

نام عمومی: Malathion

نام تجاری: Malathion

کلاس:    Insecticide (حشره کش)

گروه: Organophosphate

فرمولاسیون: EC 57%

درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats : 1375-5500 mg / kg

نحوه تاثیر: حشره کش غیرسیستمیک ، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی

موارد مصرف : علیه آفات غلات ، آفات درختان میوه سردسیری ، زنجره میوه خوار و شپشک خرما ، مگس چغندر و گیلاس ، آفات جالیز ، شپشک و شته های مرکبات ، پسیل زیتون ، آفات یونجه ، ملخ آسیایی نیشکر ، شته رز و کاج و آفات غلات و حبوبات انباری

مقدار مصرف : برای رز و کاج و پیاز و چای : ۲در هزار ، سبزی و جالیز : ۱ تا ۱/۵ در هزار، یونجه: ۳در هزار، ملخ غلات :۰/۷ تا ۱/۵ لیتر،نیشکر : ۲/۵ لیتر در هکتار ، زیتون : ۲/۵ در هزار ، مرکبات : ۲ تا ۲/۵ در هکتار ، درختان میوه سردسیری :۱تا۲ در هزار